Buď partnerom BeAbout / Be a partner of BeAbout


partner.jpg

Zober svojich kamarátov, alebo kolegov k nám na dobré jedlo a zábavu a získaj odmenu pre seba aj pre nich. Čím viac ľudí príde, tým lepšie.

Take your friends and colleagues to our place for good food and fun and get reward your yourself and themselves. The more people come in, the better.


Na začiatok vyplňte krátky formulár a môžeme začať výhodnú spoluprácu ešte dnes. 3-8% odmena pre partnera a 4-10% zlava pre jeho hostí. /
As a start fill out this form and we can begin favorable cooperation today. 3-8% reward for the partner and 4-10% discount for his guests. 

Meno / Name *
Meno / Name
Stručne popíšte prečo sa chcete stať partnerom / Briefly describe why you want to become a partner