Decembrové zvyky a tradície

Decembrové sviatky ľudia od nepamäti oslavujú s pokorou. Symboly Vianoc majú bohatú históriu a udržiavajú sa dodnes. Najviac zvykov sa zachovalo v období mien Ondreja, Barbory, Mikuláša a Lucie, ktorá oslavuje práve dnes. 

Tradícia zvykov siaha do hlbokej minulosti. Ľudia kedysi verili, že temné sily majú väčšiu moc, ako tie dobré. Medzi tajomné dni sa počítali dni kedy oslavuje Katarína (25.11.), Ondrej (30.11.), Barbora (4.12.) a Lucia (13.12.).

 

Na svätú Barboru

Na Barboru zvykli ľudia hádzať čerešňové vetvičky do vody, ak do Vianoc rozkvitli, život v rodine mal počas nasledujúceho roka prekvitať a vydajuchtivé dievčatá čakala do roka svadba.

 

Na Ondreja

„Plote, plote trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, aby si mi dal znať, kedy sa budem vydávať!“ Takto kedysi triasli plotmi dievčatá na Ondreja a počúvali pri tom, odkiaľ a koľkokrát zabrechá pes.

Najznamejší sviatok sv. Mikuláša

Tak, ako aj pri ostatných menách, aj k Mikulášovi sa viaže niekoľko legiend. Odpradávna spájal s vierou v bohatstvo a obchodníci na Mikuláša uzatvárali dôležité obchody. Inde sa zase považoval za patróna šťastného manželstva. ďalšia legenda vraví, že oživil zavraždené deti a k tomu sa viaže ľudová viera, že nosí deti a rodičkám pomáha v ťažkej chvíli.

Mikuláš, Dedo Mráz, Papá Noel či Santa Claus. Dnes je sviatok sv. Mikuláša obľúbený najmä u malých detí po celom svete.

Patrí medzi obľúbených svätých i napriek tomu, že o jeho živote veľa nevieme.  Pravdepodobne sa narodil okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie a bol povestný pre svoju dobročinnosť a súciť k chudobným.

 

Sviatok najväčšej bosorky

Na svätú Luciu ožila celá dedina. Najznámejším zvykom na Luciu je vymetanie kútov a varenie pečených lekvárových buchiet „cestníc“. Veľa zvykov sa postupne stratilo. Napríklad sa kedysi na Luciu nesmelo vpúšťať cudziu ženu do domu či sa nesmelo nič dávať ani požičiavať.

Lucia, ktorá pochádzala zo Syrakúz na Sicílii, dala v mladosti sľub, že svoj život zasvätí službe Spasiteľovi. Neskôr ju však rodina nútila vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa páčili jej oči. Lucia nechcela a na znak svojho nesúhlasu si vylúpila oči a poslala mu ich. Nakoniec jej život ukončil kat.   

Je otázne, prečo sa Lucia, ktorú cirkev uctieva ako svätú, nakoniec stala najväčšou čarodejnicou.