BeAbout pre najmenších

Deň detí sa blíži a na našich najmenších hostí nezabúdame ani my v BeAbout.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve ešte v roku 1925. Na Slovensku sa MDD oslavuje od roku 1952.  

Na spomínanej konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

Radosť deťom chceme robiť i my v BeAbout. Preto sme obe naše prevádzky prispôsobili tomu, aby sa u nás cítili čo najlepšie všetky vekové kategórie, a teda aj naši najmenší hostia.

Pre deti je nachystaný vybavený detský kútik, miesto na prebalenie a taktiež špeciálna akcia, kedy má vždy v nedeľu každé dieťa do 6 rokov jeden obed alebo večeru z detského menu zadarmo. Akcia platí na všetky detské jedlá z jedálneho lístka.